Schitul Darvari

Schitul Darvari a fost ctitorit în anul 1834, de catre Mihail Darvari si sotia sa Elena, nascuta in familia Buzestilor, care au cumparat de la ctitorii Bisericii “Icoana” – familia Babeanu – un teren în spatele acestei biserici. Aici, „cu cheltuiala dumnealui caminarului Mihalache Darvari, în zilele Mariei Sale Domnului Alexandru Ghica-Voievod, în 1834 August 10” – cum glasuia pisania de la intrare – a fost zidita o mica si modesta biserica din lemn, fara turla, cu hramul Învierii Sfântului Lazar,al Sfintilor Împarati Constantin si Elena si al Sfintilor Voievozi Mihail si Gavriil, ca loc de rugaciune pentru membrii familiei si apropiatii acestora. Curtea bisericutei a fost împrejmuita cu ziduri groase si înalte, iar în partea de nord si de vest au fost construite chilii, pentru adapostirea preotilor ce aveau sa slujeasca în noul lacas.
Un an mai tarziu, în 1835, familia Darvari a chemat aici 12 calugarite de la manastirile Pasarea si Ciorogârla, pentru a îngriji de biserica si pentru a cânta la slujbe. Vietuind în chiliile din jurul bisericii, ele au format in acest locas intaia obste monahala, prima stareta fiind, potrivit documentelor care dateaza din acea perioada, Maica Sofia, fiica unui boier din Câmpulung. Ea a cârmuit obstea nou formata în anii 1835-1846 si 1854-1859. În aceasta perioada slujbele au fost savarsite de preoti de mir.
(…)
În 1959, regimul comunist ateu intervine brutal în viaţa schitului pe care îl închide. Cei 13 călugări vieţuitori aici, împreună cu stareţul lor, părintele Simion Ciumandra, sunt mutaţi cu forţa la Mânăstirea Cernica, iar lăcaşul devine biserică de mir ca filie a Bisericii Icoanei.
După 1989, se încep lucrări de restaurare a picturii deteriorate, însărcinat cu supravegherea acestora fiind părintele Sofian Boghiu, stareţul Mânăstirii Antim. Prezenţa acestuia a adăugat schitului un spor de pace şi duhovnicie.
În 1992, Schitul Darvari cu întreg complexul de clădiri din jur, a fost declarat „monument istoric” de către Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice.
Prin purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, la 31 martie 1996, Schitul Darvari redevine aşezământ monahal, iar viaţa la schit reintră pe făgaşul ei firesc. Părintele Ambrozie Meleaca este chemat de la Mânăstirea Crasna, din Prahova şi devine primul stareţ după 1989, organizând aici din nou viaţa monahală. Mai târziu va fi ales Episcop Vicar Patriarhal iar din 2006- primul întâistătător al Episcopiei Giurgiului.
Până în anul 2002 sunt refăcute chiliile deteriorate de pe partea sudică, reîncadrându-se cu grijă în noul ansamblu şi clopotniţa, reconstruită după planurile originale făcute de arhitectul Gheorghe Simotta.
Acest corp, opera iscusitului arhitect profesorul Nicolae Vlădescu, cuprinde 9 chilii pentru monahi, trapeza, clopotniţa, magazinul şi un mic paraclis de rugăciune.

(Preluat din : schituldarvari.ro)

This slideshow requires JavaScript.

( Credit photos : Nicole Pottier, octombrie 2013)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: