Biserica Sfântul Spiridon Nou

Dar fiindcă Dumnezeu a trimis pe Fiul Său și a locuit cu oamenii, tot creștinul este dator a zidi casa lui Dumnezeu, pe pământ. Pentru aceasta și robul lui Dumnezeu, domnitorul Țării Românești, Scarlat Ghica, fiul Domnului Grigorie Ghica, vrând a mări numele lui Dumnezeu, cel în Treime închinat si slăvit, a zidit din temelie acest templu, în cinstea Sfântului Ierarh Spiridon, Arhiepiscopul Trimitundei, făcătorul de minuni. Această întreprindere s-a început în al doilea an al domniei sale, la anul 1767 și s-a sfârșit în a doua sa domnie, la anul 1768, 30 septembrie. Iar ca să poată fi suficientă in toata frumusețea și buna credintă, s-a înzestrat cu fonduri si legate statornicești de către Domnul Alexandru Ghica, fiul Domnului Grigorie Ghica, întâiul ctitor.” – Piatra pisaniei de la intrare, un adevărat certificat de naștere al bisericii.

Pe locul acestei biserici se afla, până la 1852, o mănăstire domnească despre care nu se cunosc prea multe amănunte. Între anii 1852 și 1858 se construiește aici această catedrală, care va fi sfințită la 8 noiembrie 1860.

Biserica suferă stricăciuni de-a lungul timpului, fiind grav deteriorată în urma cutremurului din 1940 și în urma bombardamentelor din 1944. În timpul ÎPS Justinian au fost executate lucrări de restaurare. În anul 1954, după terminarea lucrărilor de restaurare, a fost sfințită de ÎPS Justinian al României si ÎPS Chiril al Bulgariei și rânduită a fi Paraclis Patriarhal (locul unde au loc hirotoniile episcopilor vicari, intronizările, vizitele la nivel înalt bisericesc, sfințirea Sfântului Mir).

În urma cutremurului din 1977, dar mai ales în urma lucrării de construcție a metroului bucurestean, biserica suferă mari pagube și în plus regimul comunist o trece pe lista bisericilor ce aveau sa fie dărâmate. Biserica este și de această dată salvată de ÎPS Teoctist (hirotonit chiar aici, la 5 martie 1950), care rânduiește ca biserica să fie reparată și înfrumusețată, sfințirea făcându-se în anul 1990.

Se află pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, în zona Piața Unirii.

Biserica este construită după un plan arhitectural deosebit, cu o turlă centrală si două turnuri in față. Are 41 de metri în lungime, 14 de metri în lățime și 38 de metri în înălțime. Stilul construcției este eclectic-istorist, cu elemente neoromanice, neogotice și de artă moldovenească. În interior sunt de semnalat coloane de marmură, vitralii colorate artistic, cu scene biblice si sfinți, executate la Viena. În picturile executate de Gheorghe Tattarescu în 1862 se pot observa influențe ale Renașterii.

( Preluat din Wikipedia)

This slideshow requires JavaScript.

( Credit photos : Nicole Pottier, octombrie 2013)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: