Rudele Domnului (8)

Posted on

Femeia cu peşti se ridică de pe scăunelul din piele de capră şi privi podul păzit de sireni. Copilul cu ochii friguroşi stătea în faţa ei, sever şi îngîndurat, respirînd într o fugă uşoară şi i spuse:
– Maa’, Orbul a zis, că eu ştiu toate acestea înainte să se fi născut el, şi eu şi tu, şi că eu o să scriu toate acestea.
Femeia cu peşti nu a zis nimic. Copilul nu era al ei şi ea nu avusese niciodată copii. Nu ştia cînd se născuse şi nici dacă Orbul avea dreptate. Nu ştia nici cînd se născuse ea.
S-a aşezat pe scăunelul din piele de capră pentru care dăduse un coş de peşte Celui cu vite şi şi-a strîns mai bine şorţul de piele pentru care dăduse alt coş de peşte. Începu să cureţe peştele cu o piatră ascuţită în timp ce sirenii în haine negre şi ghete negre, strigau la ei, plecaţi de acolo, locul este al nostru, l-am cumpărat, şi-şi fluturau hîrtiile şi armele, împuşcînd tot ce-n clipa aceea zbura în faţa lor, vrăbii, porumbei, raţe sălbatice, cocori veniţi din nou acasă, împuşcînd şi dînd drumul sirenelor de fier în liniştea dimineţii.

Verde e cîmpul,
Verde e apa.
Verde e trupul de pămînt, de inimă, şi moarte.

Copilul cu ochii friguroşi se uită şi el la sirenii de pe pod dar Femeia cu peşti îi făcu semn să ascută o piatră şi să o ajute la curăţatul peştilor.
Şi amîndoi văzură bucata aceea de sticlă şlefuită, în burta unui peşte. N-au zis nimic. Femeia duse grămada de maţe într un loc mai departe de şopron, unde veneau pisicile. Se întoarse. Copilul cu ochii friguroşi duse solzii şi-i lăsă în apa lacului, înapoindu-i locului de unde îi luase, în timp ce sirenii îl ameninţară, pleacă de-acolo, ţi-am spus de-o mie de ori bastardule, ia o pe mă-ta de-acolo şi plecaţi, podul este al nostru, am cumpărat şi podul şi locul de sub el, toate sînt ale noastre, le-am cumpărat, şi-n timp ce el lăsa uşor solzii în apa verde a lacului, ei fluturau hîrtiile, armele şi sirenele şi sune¬tul lor lătra la soa¬rele care plutea mai departe odată cu solzii peştilor.
Au spălat locul unde fusese grămada de măruntaie şi Femeia cu peşti i-a făcut semn să nu se teamă.
– Maa’ , Orbul mi-a zis că au să ne mute de-aici. Că este adevărat, i-a spus Negustorul, sirenii au cumpărat locul de-aici, nu ştie nimeni cine sînt şi cum au cumpărat locurile de aici, şi din sat şi podul, şi apa, nu ştie nimeni cum au cum¬părat ce este al nostru, dar este adevărat, au să ne mute de aici, ne duc în altă parte pentru că noi nu avem hîrtii pe locurile de aici.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: