Rudele Domnului (3)

Posted on

Unii au luat o spre Oraş.
S-au despărţit într o Sîmbătă. Dormitoarele au rămas goale şi locurile lor în Atelier, goale, şi locul lor la masă, gol şi golurile pîlpîind în jurul lor s-au stins.
Au luat o spre Oraşul care se vedea în depărtare, un loc plutind dincolo de Lac, acolo unde ei întindeau mîna şi arătau celor care i întrebau, unde mergeţi, acolo, arătînd unda oraşului, descrierea lui pe care o ştiau de la negustorii veniţi să şi vîndă marfa lor, zarea decupată într o lumină de pulbere de fum şi umbre, acolo este, spuneau ei, miroase a ziduri noi, a temelie, este altfel decît aici, nu simţiţi mirosul de Oraş?
Stăteau tăcuţi privindu şi hainele cu semnele uceniciei lor cusute pe buzunarul drept şi mîinile pline de scorburi cu alte semne ale uceniciei lor.
S-au despărţit. Unii au rămas. Unii au plecat.

Cei care au plecat şi au luat rămas bun de la Supraveghetor, şi au primit plata lor pe timpul uceniciei lor la Atelier. Şi au pus haine cumpărate de la negustorii ambulanţi care treceau fără grabă în toate sîmbetele lucrătoare sau nelucrătoare vînzînd haine cu preţ redus.
Ucenicii nu se tocmeau. Se uitau la etichetele noi, deşi hainele nu erau noi. Etichetele erau într o limbă pe care nu o cunoşteau şi asta i a tulburat.
Şi au cumpărat hainele acelea, le au păstrat într un cufăr de lemn mirosind a brad şi într o zi le au îmbrăcat. Etichetele erau noi, false şi aurite.

Ucenicii nu s-au tocmit. Şi au luat hainele şi au început să le probeze, acolo în curtea Atelierului, în spatele stivelor de lemne noi aduse de alţi negustori, din alte părţi, în timp ce Supraveghetorul se tîrguia cu negustorul acolo în curtea Atelierului, într un şopron de vară, unde alt grup de Ucenici stătea retras, privind Supraveghetorul, negustorul şi stivele de lemne unde cei care îşi cumpăraseră haine de oraş, le probau. Suprave-ghetorul se tîrguia cu negustorul să mai cîştige ceva pentru Ucenicii lui, dar negustorul a văzut graba cu care probau hainele şi a cerut şi mai mult.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: