Cameră cu leandru – Room with oleander

Posted on

ingerii

roumanie

Cameră cu leandru

Se mişcă ora după vânt
şi-adie leandrul pus la fereastră.
Un papion e sufletul la gât.

De ce-a urcat mai mult în noaptea asta?
N-ar vrea din nou să stea cuminte
în cele patru cămăşuţe ?

Mama arată un loc precis –
gestul e simplu –
de rouă sau eter,
sau poate chiar cum ai desface
în două părţi,
o cămăşuţă-cămăruţă.

*

grandebretagne

Room with oleander

It’s moving the hour after the light wind
and gently blowing is the oleander
set by the window.
A butterfly bow is the soul at the neck.

Why it has climbed up to here this night?
Would it not want to stay quietly anew
in its four chemisettes-rooms ?

My mother shows a precise place –
her gesture is simple –
of rosa solis or of ether,
or perhaps, just like
you would undo
in two parts a chemistte-room.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: