Lumină de sare – Salt light

Posted on

roumanie

Lumină de sare

Nu am paşaport, nu am computer,
nu am telefon celular, nu am maşină.
Păsările cerului m-au primit în ceata lor.
Astfel am învăţat să scriu despre ele.

Am primit 10$ pentru un eseu publicat,
despre un poet
care trăieşte într-o colonie de leproşi,
la Kusatsu, adică Ţara de Iarbă.
Am vrut să-i scriu. Am renunţat.
Ştiam că nu voi primi răspuns niciodată.
O pasăre din cer s-a dus până la Kusatsu
şi mi-a adus răspuns.

Am scris despre o femeie
care locuieşte pe stradă.
Noaptea citeşte unei păpuşi din plastic
o listă scurtă
cu ce-ar fi vrut să cumpere pentru amândouă.
O pasăre din cer îi dăruieşte
o mână de mure.

Am scris despre măturătorii din zori.
Tăcuţi, ei mătură gunoaiele străzii
şi pământul nopţii.
Fiecare are un sac uriaş de plastic
cu un şnur portocaliu.
Istoria într-o rochiţă albă,
cu picăţele roşii,
flutură într-o reclamă,
cerându-şi scuze pentru disconfortul lumii.
O pasăre din cer cară pământul nopţii.

Ieri a plout cu găleata.
Pantofii albaştri sunt plini de apă,
aşa că a trebuit să iau ghetele de iarnă.
Este sfârşit de Mai.

Am scris romanul „Rudele Domnului”.
O parabolă a umanităţii.
L-am publicat în o sută de exemplare.
O sută de oameni vin şi-mi aduc
o sută de perechi de pantofi albaştri.
Nu îndrăznesc să port
niciuna din cele o sută de perechi de pantofi
aduse de cei o sută de cititori ai mei.
Ploaia a intrat în mine, ca o lumină de sare
şi pasarile cerului ciugulesc strălucirea ei.

grandebretagne

Salt light

I do not have a passport, nor a computer,
not a mobile phone, nor a car.
The birds from the sky have taken me
into their flock and thus
I have learned to write about them.

I received $ 10 for an essay
about a poet who lives in a leper colony,
at Kusatsu, in The Grass Land.
I wanted to write him but I have given it up.
He would have never answered me,
but a bird from the sky
has flown in The Grass Land
and returned with an answer for me.

I have written about a woman
who lives on the street.
All night she reads to a plastic doll
a short list with a few things
she had wanted to buy for them.
A bird from the sky gives her
a handful of strawberries.

I have written about the sweepers at daybreak.
Silent, they were sweeping the street garbage
and the earth of the night.
Everybody has a big plastic bag
with an orange string.
History in a white dress with red spots
flutters in a poster
and apologizes for the world’s discomfort.
A bird from the sky
carries the earth of the night.

Yesterday it was raining torrentially.
My blue shoes are full of rain,
and I must put on my winter boots.
It is end of May.

I have written a novel, The Relatives of the God
It is a parable of humanity.
It was published in a hundred copies.
A hundred people comes and brings me
a hundred blue shoes,
but I do not dare to try on any pair.
The rain has entered me like a salt light
and the birds of the sky peck its shine.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: