Haiku la porţile Orientului

Posted on

cand-lumina-pasare

Suntem aici la porţile orientului, unde totul este (luat, lăsat, trait) mai lejer.*” Aşa se spune. Aşa este.

Am înţeles întotdeauna acest lucru, lejeritatea, ca supleţe a gândului, ca veşnică mişcare a spiritului şi a faptei, ca toleranţă a contrariilor, ca acceptare a paradoxurilor.

Am înţeles lejeritatea şi ca dorinţă de a căuta infinite variante la un model dat, fix. Şi pentru că suntem la o sărbătoare a Haiku-ului îl vom socoti model. Primit, acceptat şi adoptat. Dar nu o adoptare pasivă, ci una continuă, activă, care mă face să mă simt faţă de acest model în largul meu, adică lejer. Nu-i voi ramâne tributară. Îmi voi plăti toate datoriile faţă de el (studiu, exerciţiu) după care sunt liberă să scriu haiku.

Iată de ce cred că tocmai această aşezare la porţile Orientului (aşezare geografică, spirituală, culturală) îmi dă speranţa că poate odată eu ca poet român (european) voi scrie un haiku la fel de frumos ca unul japonez, respectându-l întru totul dar respectând şi fiinţa mea poetică. Nu va fi nici o trădare faţă de nimeni.

Am considerat întotdeauna această componentă orientală, infimă de altfel dar existentă, această fibră lejeră, elastică, drept un avantaj poetic. Îl voi folosi ca atare.

Am primit Haiku-ul, modelul, ca punct de plecare, ca zero pur. Dincolo de el, mă voi deplasa pe ruta mea artistică. 

Pornesc de la “gradul zero al scriiturii” al lui Roland Barthes. In treacăt fie spus, acest împărat al semnelor, acest degustător de bunuri lingvistice a fost o vreme şi lector la Universitatea din Bucureşti, deci mai mult ca sigur a gustat şi din plăcerea rafinată a variantelor lejere.

Pornind de la acest lucru, voi spune că pentru mine, haiku-ul este o poezie de gradul zero. Dar zero ca puritate, sfinţenie, ca început : “că vinovat e tot făcutul / şi sfânt doar nunta începutul“, spunea Ion Barbu, poet dar şi matematician.

Zero pur. Dar nu zero steril, nu zero fără fructe, nu zero oglindă ca reflex al simbolurilor, nu zero lingvistic, lopa, din gramatica lui Panini, care înseamnă scindare, nici zero Occidental ca limită, prag, prăbuşire.

Haiku-ul este o poezie pură. Este scrisă întotdeauna dintr-o singură suflare. Nu suportă modificări, adăugiri, întoarceri, reluări. Ar fi o contrafacere pentre cele 17 silabe. Haiku-ul nu este un palimpsest. Nu poţi adauga nimic, nu poţi şterge nimic. Imaginile, scrierile, straturile nu se suprapun. Nu aderă una peste alta. Oricât ai zgâria cu unghia nu dai decât peste una singură. Şi de suprafaţă şi în adâncuri. Ea conţine fragmentul cel mai pur dintr-o imagine, realitate, gând sau filosofie.

eau

Aici intervine un paradox, cultivat cu plăcere de haiku, atât prin filosofia lui cât şi prin jocuri de cuvinte, caramboluri, răsturnări de sensuri.

Haiku-ul ca poezie pură este dat (scris) o dată pentru totdeauna, adică nu mai poţi lucra, schimba, retrage niciuna din cele 17 silabe. S-ar părea că este o poezie închisă, autodevorându-se.

Dar nu. Puritatea duce la formule laconice, care nu explică niciodată, nu povestesc, nu descriu, nu pun cuvintele la punct. Este şi aceasta o formă de lejeritate, de tânguire a tăcerii care nu are preţ fix, o speculaţie a cuvântului nerostit. Sugestia şi libera interpretare împiedică autoconsumul. Cele 17 silabe reprezintă timpul exact pentru o respiraţie.

Nimic în plus, nimic în minus. Respiraţia este un act pur. Ea poate fi a noului născut dar şi suflarea moribundului. Viaţa noastră se desfăşoară între aceste două momente ale respirării. Am putea spune  că viaţa noastră se desfăşoară între două haiku-uri.

Spunând despre haiku că este o poezie pură nu înseamnă că alt gen de poezie este impur. Afirmaţia nu este exclusivistă. Puritatea nu are nevoie de contrarii pentru a fi demonstrată. Am ales haiku-ul azi pentru că suntem la o sărbătoare a lui şi vorbim despre el**. Puritatea lui este naturală, neprelucrată, tocmai prin concreteţea celor 17 silabe.

Nici nu ai avea timp să te întrebi de ce respiri, cum o faci, cât trebuie să respiri, ce respiri. Respiri şi atâta tot.

Şi sonetul este o poezie pură dar puritatea lui este asamblată sau ţine de întreg asamblul. Ai timp să lucrezi după inspiraţie, eventual să ceri chiar asistenţă poetică. Haiku-ul este o poezie de viteză, de sprint, sonetul – de maraton.

Am fost tentată să număr silabele sonetului şi am făcut-o. Sunt 154. Le-am împărţit la cele 17 silabe ale haiku-ului. În fond, orice poezie cuprinde, conţine un număr oarecare de haiku-uri (poezii scurte). El însuşi s-a desprins din tanka devenind poem de sine stătător.

Într-un sonet sunt 9 … haiku-uri. Am fost uşor nemulţumită că nu a ieşit un număr întreg. Dar şi aceste zecimale artistice sunt virtuale haiku-uri. Această fragmentizare la infinit, această divizare, este un act pur, regenerator. Dacă vom lua penultimul fragment (pe ultimul nu-l vom şti niciodată) putem reconstitui măcar unul din cele 9 haiku-uri de bază sau chiar pe toate, numărul întreg, sonetul de la care am plecat.

Metoda hologramei este foarte apropiată de haiku. Orice fragment, oricât de mic, poate reconstitui întregul. Şi pentru asta consider haiku-ul poezie pură. Am ales două exemple din Bashô :

Coliba asta
Ades ciocănitoarea
va scobi stâlpii

Kimonouri la uscat –
Privesc mâneca
copilului mort

Nici un comentariu. Nici o explicaţie. Nici o finalitate. Imaginea pură, fără nici un scop. Imaginea, realitatea nudă, liberă, lejeră. Poate doar “ca sentiment – un cristal“***.

Clelia Ifrim

Note :

Note :

* Raymond Poincaré

** This text has been written on the occasion of Bashô Matsuo death’s tercentenary (1644 ~ 1694).

*** Odysseas Elytis

ecluse

Fotografii şi note : Nicole Pottier

***

Versiunea engleză :

Haiku at the Gates of the East

Versiunea franceză :

Le Haiku aux portes de l’Orient

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: