Nocturnă – Night poem

Posted on

ingerii

roumanie

Nocturnă

Din ce se înfiripă noaptea?
O pasăre îi dă târcoale –
nu intră şi nu vine.
Nimic nu e al ei.
O cameristă îi curăţă picioarele –
fâşia de pământ ce adânc adie
în laţ de cânepă
cu nodul desfăcut de ultime zăpezi.
Gestul e minim –
laţul de cânepă nicicând nu se mai pune.

Din ce se înfiripă noaptea ?
Nu-i vorba de nici o aripă.
Luna absoarbe lungi dialoguri albe
şi umbra cameristei.

*

grandebretagne

Night poem

What is the night taking shape from?
A bird hovers about it –
it doesn’t come,
it doesn’t enter.
A chamber maid cleans its feet –
the earthen foil that deeply flutters
in a hempen trammel
with the knot undone by last snows.
The gesture is minimum –
the hempen trammel never will be laid.

What is the night taking shape from?
It is not a matter of feather.
The moon absorbs long white dialogues
and the shadow of the chamber maid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: