Rotaţia

Posted on

cand-lumina-pasare

Iru tsuki no ato wa tsukue no yo-sumi kana  Basho  (1)

The moon disappeared,

leaving his desk alone :

its four corners seen !

(Tr. by Toshiharu Oseko) (2)

Luna dispărînd

lasînd un pupitru gol –

cele patru colţuri văzute !

The moon went in

left a desk

four corners

(Tr. by Scott Watson) (3)

Luna se-ascunde

un pupitru gol

patru colţuri

The last of moon light

falling on the four corners

of an empty desk

(Tr. by David Burleigh) (4)

Ultima lumină a lunii

căzînd pe cele patru colţuri

ale pupitrului gol

Moon memory there

in the four corners of a desk –

an empty ink pot !

(Tr. by Clelia Ifrim) (5)

Amintirea lunii

în cele patru colţuri ale pupitrului

călimara goală !

Aluzia, sugestia, sunt elemente binecunoscute în scrierea haiku-ului. O aluzie poate explica sau adînci misterul unui act real. 

În haiku-ul de mai sus, scris de Basho la moartea tatălui lui Kikaku, un discipol de al său, cele patru colţuri ale mesei de scris fac aluzie şi la cela patru faze ale lunii. In traducerea lui Toshiharu Oseko, ultimul vers este redat astfel : its four corners seen ! (cele patru colţuri văzute !). Pronumele “its” acoperă atît înţelesul celor patru colţuri ale pupitrului de scris cît şi cele patru faze – cornuri – ale lunii. Şi pentru că esenţa haiku-ului ne permite să o adîncim, putem spune, cele patru colţuri ale pămîntului, cele patru zări, cu alte cuvinte, Roza Vîntului, rotaţia, mişcarea perpetuă. Este o foarte veche pictogramă : pătratul într-un cerc. Este un simbol solar, dar deasemenea şi un simbol lunar. Haiku-ul lui Basho are înscris în el această pictogramă universală.

Tsuki no ato”, cuvînt cu cuvînt, urma lunii, urma pe care o lasă luna. Toshiharu Oseko şi Scott Watson în traduceri lor folosesc doar cuvîntul “lună”. Ştim ca în haiku-ul scris de japonezi, cuvîntul “lună” este un cuvînt sezonal de toamnă. Este vorba de luna plină, de ultima ei fază, în cadrul celor patru etape.

Intr-un fel, David Burleigh punctează acest lucru, aceasta imagine, şi traduce “ultima lumină a lunii”. Ce lasă luna în urma ei ? Cum poate fi văzută sau definită această urmă a lunii, “ato” în original, această urmă care este ca urma păsărilor pe cer sau urma sufletului în corp ?

Ato“, urmă, poate fi tradus şi “amintire”. Amintirea este o urmă, un semn. In fond, este ultima urmă pe care o lasă un lucru.

Ultimul rînd din haiku-ul lui Basho este “yo-sumi kana “. Numai Toshiharu Oseko în traducerea lui în engleză foloseşte semnul exclamarii, “kana“, semnul surprizei.

“Adevărul în artă constă în surpriză”, se spune. In mod special în haiku, surpriza este un element cheie. Aceasta aduce încîntarea, bucuria înţelegerii, şi în final iluminarea, adică adevărul. Acest haiku a lui Basho contine un foarte vechi şi foarte pur adevar. De cite ori l-am citit, cuvîntul “sumi” mă duce cu gîndul la înţelesul de cerneală, tuş, adica “sumi-e“.

Yo-sumi“, cerneala s-a sfîrşit. Călimara de pe pupitru este goală. Călimara pentru tuş, pentru cerneală, dar şi pentru suflet. Să ne amintim că Basho a scris acest haiku la moartea unui om. Corpul şi-a sfîrşit viaţa lui pe pămînt, vasul este gol. Viaţa unui om s-a sfîrşit şi sufletul zboară foarte departe. Unde ?

În unul din cele patru colţuri ale pămîntului, ale zării. Mica rotaţie, şi prin asta am numit viaţa unui om, intră în marea rotaţie, cea cosmică. Mişcarea consumă spaţiul, şi astfel se naşte golul, vidul. Spiritul acestui spaţiu gol este o amintire.

Clelia Ifrim

(Eseu publicat în limba engleză în revista Ko, toamnă-iarnă 2011 – Nagoya, Japonia.)

Notes :

(1), (2), (3), (4) : Revista Ko, primăvară-vară 2001.
(5) : Revista Ko, toamnă-iarnă 2011.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: