Lăuzele din tabăra de refugiați Aida – Confined women from the refugee camp Aida

Posted on

roumanie

Lăuzele din tabăra de refugiați Aida *

În tabăra de refugiați Aida
se mănâncă o dată pe zi,
pâine înmuiată în apă.
Primăvara , vine un străin
cu un roi de albine sălbatice.
O lumină sălbatică
se așterne în pânza corturilor.
Străinul mănâncă împreună cu ceilalți,
pâine înmuiată în apă.
Mierea este pusă deoparte
pentru copiii nou născuți
și pentru lăuze.
Ele zâmbesc
și buzele crăpate de sare,
sângerează.
Ca roua, străinul pune o picătură de miere,
pe buzele lor
și ele zâmbesc, dormind mai departe,
sub nisipurile ce le-au îngropat,
în cea mai veche și mai săracă
tabăra de refugiați din lume.

* Tabăra de refugiați Aida este lângă orașul Bethleem și a fost înființată 1948.

*

grandebretagne

Confined women from the refugee camp Aida *

In the refugee camp Aida,
the people eat once a day,
a bread crust soaked in water.
In the spring time an alien comes
with a swarm of wild bees.
A wild light sets in the cloth of the tents.
The alien eats with the people,
a bread crust soaked in water.
The honey is set apart,
for the new born ones
and for the confined women.
They smile and their lips chapped
with salt, are bleeding.
As a dew drop, the alien sets
a honey drop on their lips,
and they smile,
sleeping under the sands that buried them,
in the oldest and poorest refugee camp
from the world.

* The refugee camp Aida is near the city of Bethleem, it was set in 1948.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: